koszalin
ul Kaszmirowa
Nr oferty: 69028
Powierzchnia: 2011.00 m2
śledź ofertę Śledź ofertę

Informacje

Przedstawiamy Państwu atrakcyjną nieruchomość gruntową zlokalizowaną w Koszalinie przy ulicy Kaszmirowej.

Działka numer 135/25 o powierzchni 2011 m2 w ewidencji gruntów i budynków oznaczona jest jako grunty orne klasy IIIb, IVa i IVb.

Działka ma dostęp do drogi miejskiej, w której położona jest sieć wodociągowa.

Wspaniale usytuowana, wśród niskiej i urokliwej zabudowy, ze świetnym dojazdem do centrum miasta.

Działka objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i oznaczona jest symbolem C-7U/MN.

Co do tych oznaczeń obowiązują następujące ustalenia:

1) przeznaczenie: tereny zabudowy usługowej z dopuszczeniem mieszkania właściciela;

2) warunki urbanistyczne:

a) wolnostojące budynki,

b) wysokość budynków głównych: przy dachach płaskich nie wyżej niż 7,0 m, przy dachach stromych nie wyżej niż 9,0 m, wysokość budynków towarzyszących nie wyżej niż 6,0 m,

c) dachy płaskie, dopuszcza się dachy strome o kącie nachylenia połaci dachowych 30°-45°,

d) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu,

e) maksymalny udział wielkości powierzchni zabudowy w powierzchni działki - 30%,

f) minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce budowlanej - 50%;

3) ograniczenia wynikające z obecności na terenach elementarnych C-7U/MN i C-9U/MN stref WIII ograniczonej

ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych zgodnie z §13 ust. 3 niniejszej uchwały;

4) warunki w zakresie infrastruktury:

a) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej zgodnie z ustaleniami §25,

b) odprowadzenie ścieków socjalno-bytowych i technologicznych, zgodnie z ustaleniami §26,

c) odprowadzenie ścieków deszczowych, w tym z parkingów, zgodnie z ustaleniami §27,

d) zaopatrzenie w gaz, zgodnie z ustaleniami §28,

e) zabezpieczenie potrzeb cieplnych, zgodnie z ustaleniami §29.

5) ustalenia komunikacyjne:

a) dojazd do terenu elementarnego C-7U/MN z drogi klasy drogi lokalnej C-4KDL, drogi klasy drogi dojazdowej C-8KDD lub drogi wewnętrznej C-6KDW.

 

Pinezka do lokalizacji

https://goo.gl/maps/3txu5hAurqBhaZBv6


Kupując u nas działkę nie martw się o kolejny krok. Świadczymy usługi prowadzące do wydania decyzji pozwolenia na budowę oraz kompleksową obsługę geodezyjną.

Nie czekaj! Skorzystaj! Zainwestuj!

 

 

Wszytkie oferty na niniejszej stronie mają charakter informacyjny oraz są zaproszeniem do rokowań zgodnie z Art. 71 KC i nie stanowią oferty określonej w art 66 i następnych KC.

Kontakt

Piotr

Tel. 600 429 787

Marta

Tel. 575 210 290

Daria

Tel. 696 675 291

Zadaj pytanie ogłoszeniodawcy

Administratorem Twoich danych osobowych jest TWÓJ DOM - NIERUCHOMOŚCI. Aby uzyskać więcej informacji zapoznaj się z naszą Polityką prywatności

Facebook