koszalin
ul Nadbrzeżna
Nr oferty: 2104541
Powierzchnia: 7372.00 m2
śledź ofertę Śledź ofertę

Informacje

Polecamy bardzo atrakcyjną działkę o powierzchni 7.372 m2 z bezpośrednim dostepęm do Jeziora Jamno. 

Działka znajduje się przy ulicy Nadbrzeżnej w sąsiedztwie domów jednorodzinnych.

Nieruchomość idealna dla amatorów ciszy i spokoju.


Na działkę wydane warunki zabudowy na budowę dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych z pokojami na wynajem wraz z budową  niezbędnych urządzeń budowlanych:

1. Rodzaj inwestycji: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wolnostojąca z usługami turystycznymi

2. Warunki wymagania kształtowania ładu przestrzennego:

-linia zabudowy-40,0 m od granicy z działką drogową nr 43/1-ul. Nadbrzeżnej; 26,0 m od granicy z działką  nr.22/3, 56,00 mod granicy z działką jeziora Jamno-dz. nr 469/9 obr.Mielno,

-zabrania się lokalizowania obiektów budowlanych w tym zbiornika bezodpływowego i studni w obszarze szczególnego zagrożenia powodzi,

-garaże wbudowane w bryłę budynków,

-wielkość powierzchni zabudowy ( wszystkich budynków) w stosunku do powierzchni działki -do 3,5 %,

-powierzchnia biologicznie czynna minimum 90 % powierzchni działki,

-szerokość elewacji frontowej budynków do 15,0 m,

-wysokość budynków do 2 kondygnacji przy czym druga kondygnacja jako poddasze użytkowe,

-geometria dachów (kąt nachylenia, wysokość kalenicy i układ połaci dachowych): dach dwupołaciowe z dopuszczeniem lukarn i okien połaciowych, o spadku 35°-45°, wysokość kalenicy-do 9,0 m od poziomu terenu,

-rzędna parteru budynków-minimum na wysokości 2,0 m n.p.m

-stosować elementy architektury historycznej typowej dla obszaru Jamno

3.Ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: działka leży w obszarze chronionego krajobrazu "Koszaliński Pas Nadmorski"-inwestycję należy projektować zgodnie z przepisami Uchwały  Nr XXXII/375/09 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 września 2009 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz.Urz.Woj.Zach.Nr 66, poz.1804) z późn. zmianami (Dz.Urz.Woj.Zach.Nr 10, poz.196; Nr.113, poz.2090).


Dostępne uzbrojenie: prąd około 112 m od działki.

Warunki uzyskania przyłączy do uzgodnienia z instytucjami branżowymi.

 

Zainteresowała Cię ta oferta? Zadzwoń lub napisz i dowiedz się więcej.

  

Wszytkie oferty na niniejszej stronie mają charakter informacyjny oraz są zaproszeniem do rokowań zgodnie z Art. 71 KC i nie stanowią oferty określonej w art 66 i następnych KC.

Kontakt

Izabela

Tel. 533 353 210

Piotr

Tel. 600 429 787

Zadaj pytanie ogłoszeniodawcy

Administratorem Twoich danych osobowych jest TWÓJ DOM - NIERUCHOMOŚCI. Aby uzyskać więcej informacji zapoznaj się z naszą Polityką prywatności

Facebook