Zakup mieszkania w biurze nieruchomości w Koszalinie przez codzoziemców cz.3

Na wynajem nieruchomości obcokrajowiec nie potrzebuje zezwolenia. Jednak jeżeli chce nabyć nieruchomość wówczas musi otrzymać zezwolenie od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Szczególnie, jeżeli nieruchomość jest położona w Koszalinie i okolicach, na terenach określonych jako strefa nadgraniczna. W dzienniku Ustaw w przepisach dotyczących granicy państwa w art. 12 znajdziemy definicję strefy przygranicznej.

Jest to teren obejmujący obszar całych gmin przyległych do granicy państwowej, a na odcinku morskim do brzegu morskiego. Jeżeli określona w ten sposób szerokość strefy nadgranicznej nie osiąga 15 km, włącza się do strefy nadgranicznej również obszar gmin sąsiadujących z gminami przyległymi do granicy państwowej lub brzegu morskiego. Biura nieruchomości w Koszalinie znają przepisy dotyczące nabywania nieruchomości przez obcokrajowców.

Położenie biur nieruchomości w Koszalinie

W załączniku do ustawy znajdziemy szczegółowy wykaz gmin i miast znajdujących się w opisywanej strefie. Agenci z biur nieruchomości w Koszalinie ze względu na położenie miasta muszą znać przepisy dotyczące nabywania nieruchomości przez cudzoziemców, zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami. Nie w każdej sytuacji cudzoziemiec może nabyć nieruchomość w strefie przygranicznej. Składając wniosek o zezwolenie na zakup nieruchomości warto udowodnić swoje więzi z Polską. Jeżeli masz narodowość lub pochodzenie lub żonę lub męża, którzy są obywatelami polskimi umieść taką informację we wniosku. Urzędnik analizując dokładnie wniosek zapewne spojrzy na niego przychylnym okiem.

agencja nieruchomości Koszalin

Planując zakup nieruchomości warto zasięgnąć porady agentów z biur nieruchomości w Koszalinie. Doradzą i pomogą prawidłowo wypełnić wniosek jeżeli zakup nieruchomości nastąpi u nich w biurze. Bez wątpienia w takiej sytuacji poświęcą więcej czasu, ponieważ także im zależy na tym aby zakup lokalu zakończył się sukcesem. W przypadku odziedziczenia nieruchomości, ważne jest aby osoba, po której dziedziczysz była właścicielem nieruchomości lub użytkownikiem wieczystym co najmniej 5 lat. Warto pamiętać o tym, że w Polsce obowiązuje prawo polskie i dziedziczenie odbywa się na podstawie polskich przepisów.

Znajomość przepisów dotyczących nabywania nieruchomości przez agencje nieruchomości w Koszalinie

W przypadku nabycia nieruchomości na podstawie testamentu a nie na zasadzie dziedziczenia ustawowego wówczas konieczne jest otrzymanie zezwolenia na jej nabycie. Od chwili otwarcia spadku spadkobierca ma 2 lata. Jeżeli spadkobierca nie uzyska zezwolenia wówczas spadek przypadnie spadkobiercom ustawowym zgodnie z polskim prawem. W agencjach nieruchomości w Koszalinie pracują specjaliści, którzy znają polskie prawo dotyczące nabywania nieruchomości. Dlatego dobrze jest kupować nieruchomości z ich pomocą.

Facebook