Zakup mieszkania w biurze nieruchomości w Koszalinie przez codzoziemców cz.2

Mała ilość dostępnych w biurach nieruchomości w Koszalinie mieszkań na wynajem i wysokie ceny wynajmu sprawiają, że niektóre osoby rozważają zakup mieszkania na własność. Sprawdzają w bankach swoją zdolność kredytową i możliwą wysokość otrzymania kredytu. Uchodźcy, którzy przyjechali do Polski po wybuchu wojny rosyjsko-ukraińskiej także rozważają taką opcję. Muszą jednak wiedzieć, że zakup nieruchomości w Polsce jest uregulowany odpowiednimi przepisami. Cudzoziemcy, którzy przyjechali spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (obszar ten tworzą kraje Unii Europejskiej, Islandia, Liechtenstein i Norwegia) albo Szwajcarii podlegają innym przepisom.

Zakup nieruchomości z pomocą biura nieruchomości w Koszalinie

Zamierzający nabyć nieruchomość w Polsce muszą liczyć się w tym, że w określonych przypadkach będą musieli wcześniej uzyskać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wspomniane przepisy dotyczą m.in. osób fizycznych, które nie posiadają obywatelstwa polskiego lub osób prawnych, które mają siedzibę za granicą Polski. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji udziela zezwolenia na podstawie złożonego we właściwym urzędzie wniosku. Przepisy regulują także sytuacje kiedy nie jest potrzebne zezwolenie na zakup nieruchomości. Agenci z biura nieruchomości w Koszalinie znają przepisy, które pozwalają na zakup lokalu bez zezwolenia.

agencja nieruchomości Koszalin

Nie jest potrzebne zezwolenie, jeżeli kupujący nabywa samodzielny lokal mieszkalny w celu zapewnienia warunków mieszkaniowych. Do takiego lokalu może przynależeć piwnica lub strych nawet, jeżeli nie znajdują się one w bezpośrednim sąsiedztwie lokalu. Nieco inna sytuacja jest jeżeli kupujesz nieruchomość w strefie nadgranicznej lub grunty o powierzchni większej niż 1 ha. Koszalin leży we wspomnianej strefie, reguluje to Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 sierpnia 2005 roku. Warto zapytać o to agenta z biura nieruchomości w Koszalinie.

Znajomość przepisów dotyczących nabywania nieruchomości przez biura nieruchomości w Koszalinie

Szukając mieszkania w strefie przygranicznej warto spytać w biurze nieruchomości w Koszalinie jakie warunki musi spełniać cudzoziemiec nabywając nieruchomość na tym obszarze. Jeżeli mieszkasz w Polsce i minęło już 5 lat od momentu uzyskania zezwolenia na pobyt stały lub na pobyt rezydenta długoterminowego nie potrzebujesz zezwolenia na zakup nieruchomości. Podobnie sytuacja wygląda, jeżeli mieszkasz w Polsce co najmniej 2 lata i poślubiłeś osobę, która posiada obywatelstwo polskie i nabyty majątek wejdzie do wspólnoty majątkowej.

Facebook